Visie

Kinderen zijn normaal gesproken zeer gemotiveerd om te leren. Ieder kind is op eigen kracht tot heel veel in staat. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij de eigen kracht alleen niet voldoende is. Dan is extra hulp noodzakelijk. Het doel van een op een is het kind over een drempel heen te helpen, zodat het uiteindelijk met hervonden zelfvertrouwen weer kan deelnemen aan het leerproces op school. Plezier in leren staat bij ons centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen (opnieuw) zin krijgen om te leren. Soms is daar maar weinig voor nodig. Een iets andere aanpak van een moeilijk probleem kan al leiden tot beter begrip van de lesstof. Ook afwisseling in het aanbod speelt een belangrijke rol hierin. Inspanning en ontspanning zijn twee sleutelwoorden die gehanteerd worden tijdens de lessen. Daardoor keren het plezier en de motivatie bij het kind terug. De huiselijke sfeer waarin wij met de kinderen werken, draagt bij aan dit proces.