Werkwijze

De werkwijze van een op een:

- Intake
- Begeleiding
- Materiaalgebruik
- Voortgang
- Huiswerkbegeleiding














Intake

Na het eerste contact nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek proberen we het probleem van uw kind in kaart te brengen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar onderzoeken die reeds zijn gedaan. Gegevens over de ontwikkeling van het kind op school worden besproken. Ook zal later, indien daarvoor toestemming is verleend, contact met de school worden gezocht. Wanneer we denken dat we hulp kunnen bieden, volgt een uitgebreide kennismaking met het kind. Zonodig zal dan een diagnostisch onderzoek gedaan worden. Indien noodzakelijk wordt de ouder(s) geadviseerd een extern onderzoek te laten doen. Op grond van alle verzamelde gegevens zal een handelingsplan worden geschreven. Vervolgens kan de begeleiding van start gaan.

Top















Begeleiding

Uw kind komt ten minste eenmaal per week naar de werkplaats. De les duurt minimaal 1 uur. Bij kinderen die zelfstandig naar de les komen, zal regelmatig telefonisch contact met de ouder(s) plaatsvinden. Het kan zijn dat de leerling ook wat ‘huiswerk’ moet maken ter ondersteuning van de lessen.

Top















Materiaalgebruik

We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de methodes waarmee het kind op school gewend is te werken. Ook zullen andere materialen worden gebruikt om de problematiek aan te pakken. Indien wenselijk kan de computer worden ingezet voor een oefening.

Top















Voortgang

Iedere twaalf weken vindt een evaluatie plaats. De uitkomsten van de evaluatie worden telkens schriftelijk vastgelegd en gecommuniceerd met de ouder(s).

Top















Huiswerkbegeleiding

Wanneer uw kind in onze werkplaats komt om geholpen te worden met huiswerk en planning, is een intake- en kennismakingsgesprek voldoende. Het kan wenselijk zijn dat de leerling onze werkplaats meerdere malen per week bezoekt om continuďteit in de begeleiding en zicht op de voortgang te houden.

Top